Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPopulizm penalny - póba zdefiniowania zjawiska
[w:] Populizm penalny i jego przejawy w Polsce
[red:]  R. Kokot, Z. Sienkiewicz
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Wrocław 2009
Strony: 13 - 32
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, Populizm penalny - póba zdefiniowania zjawiska, [w:] Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, Z. Sienkiewicz i R. Kokot (red.), Wrocław 2009 r., s. 13 - 32.