Publikacja typu: Hasła
TytułOchrona zabytków w Unii Europejskiej
[w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 978-83-255-0824-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa