Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułProblemy ratyfikacji i implementacji konwencji UNESCO
[w:] Zniszczone, ale nie utracone
[red:]  M. Konopka
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa