Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHistoria powszechna ustroju i prawa
[autor:] T. Maciejewski
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2004
Nr wydania: 2 poszerzone
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa