Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWładza ustawodawcza w Konstytucji RP z 1997 r. Stan prawny i praktyka ustrojowa w obszarze napięć.
[w:] Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw.
[red:]  V. Jiraskowa, K. Witkowska-Chrzczonowicz , Z. Witkowski
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: UMK
Miasto: Toruń 2009
Strony: 85-94
ISBN: 978-83-231-2346-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych