Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNormatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 r.
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej.
Numer XX
[red:] D. Szpoper
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych