Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNowelizacja ustawy o Radzie Ministrów
[w:] Studia z prawa konstytucyjnego
[red:]  J. Buczkowski, K. Eckhardt, J. Posłuszny
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: WSPiA
Miasto: Przemyśl - Rzeszów 2009
Strony: 339-348
ISBN: 97883-7667-013-3
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych