Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDokonywanie zmian przepisów konstytucyjnych
[w:] 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce
[red:]  M. Zubik
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: UW
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 61-120
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych