Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUnormowanie w regulaminie Sejmu postępowania z projektami ustaw o zmianie Konstytucji.
[w:] Lex divina et civitatis
[red:]  B. Banaszak
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: UWr
Miasto: Wrocław 2009
Strony: 219-227
ISBN: 978-83-7454-121-3
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych