Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułW sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
[w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów
[red:]  S. Bożyk
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Temida 2
Miasto: Białystok 2009
Strony: 190-195
ISBN: 978-83-89620-71-2
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych