Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO zgodności z Konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony
[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiego
[red:]  M. Laskowska, J. Wawrzyniak
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 492-500
ISBN: 97883-7666-001-1
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych