Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRelacje między organami władzy
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie
[red:]  P. Zieliński
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 34-38
ISBN: 978-83-7666-015-8
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych