Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO niedopuszczalności łączenia funkcji społecznego doradczy Prezydenta RP ze sprawowaniem mandatu poselskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku
Numer XXII
[red:] J. Ciechanowicz-McLean
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 275-280
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych