Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: M. Andrzejewski. Od Eberta do Kőhlera. Portrety niemieckich prezydentów
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 6
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 231-233
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych