Publikacja typu: Hasła
TytułZakaz zamykania drogi sądowej
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny.
[red:]  S. Grabowska, R. Grabowski, W. Skrzydło
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2009
ISBN: 978-83-7601-686-3
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych