Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2007 r.., sygn. akt II PKN 305/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa
Numer wydania nr 3/2008
[autor:] J. Szmit
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy