Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPowierzenie innej pracy chronionemu działaczowi związkowemu na podstawie art. 42 § 4 k.p.
Nazwa czasopisma Praca i Zabezipeczenie Społeczne
Numer 2/2009
[autor:] J. Szmit
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy