Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPowierzenie innej pracy
Nazwa czasopisma Monitor Prawa Pracy
Numer 7/2009
[autor:] J. Szmit
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy