Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułXVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
[autor:] M. Łaga,M. Piankowski,J. Szmit,J. Świątek-Rudoman,W. Uziak
Miasto: Kraków 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy