Publikacja typu: Referaty
TytułO tzw. międzyorganizacyjnych stosunkach zbiorowego prawa pracy (na przykładzie relacji między związkami zawodowymi a radami pracowników)
Na konferencji: XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r.
[autor:] J. Stelina
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy