Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe Principles of Educationa at the 3rd Degree (PhD) Studies
Nazwa czasopisma /w:/ European Journal of Legal Education, t. 5
Numer nr 2
[autor:] T. Bąkowski,J. Ciechanowicz-McLean,J. Stelina
Miasto: www.elfa-afde.eu, 2009
Strony: 32-36
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego