Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułGłówna Komisja Konserwatorska, s. 84-86; Krajobraz kulturowy, s. 142-145; Miejski Konserwator Zabytków, s. 156-158; Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, s. 257-260; Rada Ochrony Zbytków, s. 320-322; Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, s. 361-363; Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, s. 390-391; Wojewódzki Konserwator Zabytków, s. 392-39
[w:] Leksykon prawa ochrony zabytków 100 podstawowych pojęć, K. Zeidler (red.)
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 978-83-255-0824-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego