Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu
Nazwa czasopisma "Folia Turistica", Turystyka a prawo, [red.] P. Cybula,
Numer 2009 nr 20
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Kraków 2009
Strony: 14
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa