Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
Tytułrecenzja rozprawy doktorskiej mgr Matetusza Kupracza
Opis recenzowanej pozycji: „ Prawo zrównoważonego rozwoju w rolnictwie ekologicznym
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska