Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania 12/2009
[autor:] J. Szmit
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy