Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKontrowersje dotyczące wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze "stale i w pełnym wymiarze czasu pracy" w kontekście prawa do emerytury w niższym od powszechnego wieku emerytalnym osób sprawujących dozór inżynieryjno-techniczny
Nazwa czasopisma Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Numer 1/2009
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy