Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW kwestii konstytucyjności ustawy o emeryturach pomostowych
Nazwa czasopisma Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Numer 1/2009
[autor:] M. Zieleniecki
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy