Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury
[w:] Europa sędziów
[red:] Z. Brodecki
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa