Publikacja typu: Referaty
TytułOdpowiedzialność żołnierza za naruszenie norm etycznych
Na konferencji: Konferencja naukowa "Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa