Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułErystyka w praktyce prawniczej
Nazwa czasopisma "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"
Numer 2009/4
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Poznań 2009
Strony: 15
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa