Publikacja typu: Referaty
TytułProblematyka ludzkiej biogenezy w prawodawstwie Rady Europy
Na konferencji: Bioetyka u początków życia ludzkiego - konferencja ogólnopolska
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa