Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułReguły postępowania dowodowego w sprawach wspólnotowej kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wyrok: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca r. w sprawie C-413/06 P
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 3
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego