Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOdpowiedzialność przewoźnika morskiego w konwencji UNCITRAL o umowach międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z prawa prywatnego
Numer XXI
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego