Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOdpowiedzialność odszkodowawcza załadowcy na podstawie Konwencji UNCITRAL o umowie międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem (Reguły rotterdamskie)
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer XXV
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego