Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja książki: J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza
Opis recenzowanej pozycji: Warszawa, Wolters Kluwers 2009, ss. 292
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Palestra
Nr: 11-12
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 235-237
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa