Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułHumanitarian intervention and state failure
[w:] Humanitarian Interventions
[red:] S. Sykuna,T. Widłak,J. Zajadło
[autor:] S. Sykuna,T. Widłak
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 169
ISBN: 978-83-7326-691-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się w języku angielskim książka Humanitarian Interventions, będąca rezultatem specjalnego panelu prowadzonego przez prof. Jerzego Zajadło w ramach Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). Jej redaktorami są pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG: prof. Jerzy Zajadło, dr Sebastian Sykuna i mgr Tomasz Widłak. W tomie obok tekstów redaktorów zamieszczono artykuły przygotowane przez przedstawicieli ośrodków akademickich z całego świata: Roger Campione (University of Navarra, Hiszpania), David Moszkowicz (University of Amsterdam, Holandia), John W. Lango (City University of New York, USA), Eric. A. Heinze (University of Oklahoma, USA), Katia Kozicki (Pontifical Catholique University of Paraná, Brazylia), Dobrochna Bach - Golecka (Uniwersytet Warszawski), a także przez prof. Zdzisława Brodeckiego i mgr Paulinę Zajadło - Węglarz z Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowanie dotyczy węzłowych problemów konfliktu pomiędzy legalnością i legitymacją we współczesnym prawie międzynarodowym przedstawionych na przykładzie instytucji interwencji humanitarnej.