Publikacja typu: Hasła
TytułEuropejska Konwencja Bioetyczna
[w:] Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowcych pojęć
[red:] S. Sykuna, M. Balcerzak
[autor:] O. Nawrot
Wydawnictwo: C.H.Beck
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa