Publikacja typu: Hasła
TytułSkarga indywidualna
[w:] Leksykon ochrony praw człowieka
[red:] S. Sykuna, M. Balcerzak
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 10
Nr wydania: 978-83-255-1206-4
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego