Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułBezpieczeństwo państwa i prawa człowieka
[w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia
[red:] S. Sykuna,J. Zajadło
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 250
ISBN: 978-83-255-1206-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego