Publikacja typu: Referaty
TytułUwagi o teorii interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Na konferencji: II Warszawsko-Toruńskim Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego p.t: „Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych"
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego