Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Europa obywateli. Dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego