Publikacja typu: Referaty
TytułAdministracyjnoprawna ochrona zabytków nieruchomych
Na konferencji: Prawna ochrona zabytków, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Warszawa 18 lutego 2010 r.
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego