Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrawna ochrona zabytków
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Warszawa 18 lutego 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego