Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRefleksje nad podstawami normatywnymi obowiązywania prawa do życia
Nazwa czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS
Numer 19
[autor:] T. Snarski
Miasto: Lublin 2009
Strony: 43-53
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Mgr Tomasz Snarski, Refleksje nad podstawami normatywnymi obowiązywania prawa do życia, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS, Zeszyt 19, Lublin 2009, s. 43-53.