Publikacja typu: Referaty
TytułPolemika a kłótnia - o sztuce prowadzenia sporu w pracy prawnika
Na konferencji: Retoryka prawnicza - teoria i praktyka
[autor:] T. Snarski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Polemika a kłótnia - o sztuce prowadzenia sporu w pracy prawnika, na
konferencji "Retoryka prawnicza - teoria i praktyka", Gdańsk 2010.