Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułRetoryka prawnicza - teoria i praktyka
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Retoryka prawnicza - teoria i praktyka", Gdańsk 2010.