Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonsumpcjonizm a wolność jednostki
[w:] Pokój i demokracja
[red:]  M. Szyszkowska
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 12
ISBN: 978-83-89782-58-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa