Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKorzystanie z własności intelektualnej w dobie Internetu
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego