Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułIntellectual Property, Trade and Development: Accommodating and Reconciling Different National Levels of Protection
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Chicago 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego