Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułThe European Union Public License Workshop
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Bruksela 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego